May 252010
 

Det finns många som rapporterar hur Alzheimer, denna gåtfulla och svårbehandlade sjukdom, förbättras – i flera fall radikalt – om man äter riktigt kokosfett. Med “riktigt” menas icke processat fett. Det återstår dock att undersöka vilken behandling de olika varumärkena har utsatt deras produkt för – vare sig de är ekologiska eller inte.

Även demens anses förbättras vid denna behandling.

I en intressant rapportering från detta område finns slående exempel på dramatiska förbättringar. En allvarligt drabbad patient fick i uppgift att rita en klocka. Efter en tids intag av kokosfett ritade patienten en ny klocka och slutligen ännu en efter ännu längre behandling. Här följer de tre teckningarna av klockorna:

Före behandling

Före behandling

Efter 14 dagar

Efter 14 dagar

Efter 37 dagars behandling

Efter 37 dagars behandling

Läs mera:  http://www.coconutketones.com/

Rekommendera detta till någon annan
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!
  • Yahoo! Buzz

Sorry, the comment form is closed at this time.