May 242010
 

Ja herregud när  skall de kvartalsstyrda stora bolagen börja tänka egentligen…!! Man blir ju helt mörkrädd!

Fick ett mail av professor Gunnar Lindgren som jobbar hårt på frågan med bla att stoppa slamspridningen på våra åkrar igår.

Forskare runt om i världen misstänker att den kemikaliecocktail som finns i vårt blod – alltifrån de nyföddas navelsträngsblod till med åren uppsamlade mängder hos oss äldre – misstänks vara orsaken till ett stort antal störningar och sjukdomar i industrisamhället. Detta åskådliggörs i Stefan Jarls viktiga film “Underkastelsen”. Måste ses!!

Avloppsslam är en skrämmande sinnebild för denna kemikaliecocktail – denna uppsamlade rest från industrisamhällets alla kemikalier. Vi sprider denna på det mest olämpliga stället – i vår livsmedelsproduktion. Ingen ansvarig kan ange alla miljögifter som numera finns i slam/livsmedel/navelsträngsblod.

Ett större upprensningsarbete ligger framför oss där vi hoppas att livsmedelsföretag och varumärken sätter stopp för spridning av denna kemikaliecocktail. Initiativet Ren Åker Ren Mat har nu kontakter med livsmedelbranschen och slammet kan i bästa fall vara på väg bort från åkermarken.

Om så inte sker blir detta en viktig konsumentfråga där konsumenter och olika livsmedelstillverkarna gör gemensam sak emot de kommunala reningsverken, Revaq samt den begränsade del av jordbruket som förstör förtroendet för svensk livsmedelsframställning genom att fortfarande befatta sig med slam, trots alla varningar.

Exempel på hur vi kan drabbas av kemikalier i mat:

Hormonstörare tillsätts medvetet till mat

Personer som äter mycket frukt och grönt kan få i sig extra mycket av det hormonstörande ämnet nonylfenol. Om det stämmer finns det en enkel förklaring: hormonstöraren tillsätts medvetet till mat. I en studie som nyligen gjordes av Naturvårdsverket konstaterades nonylfenol i nyblivna mödrars blod. Kvinnorna fick även svara på vad de åt och utifrån det drog man slutsatsen att en källa till exponering kan vara en hög konsumtion av frukt och grönt.

Nonylfenol är en industrikemikalie och ett miljögift som misstänks påverka fortplantningen och orsaka fosterskador. Om det stämmer att personer som äter mer frukt och grönt får i sig mer nonylfenol kan det ha flera förklaringar.

– Den möjliga förklaringen kan vara att nonylfenolsubstanser har använts som emulgeringsmedel i bekämpningsmedel, samt att det har skett okontrollerad slamspridning innehållande höga halter nonylfenol på åkrarna i länder som exporterar frukt och grönt till Sverige, säger Anders Glynn på Livsmedelsverket i ett mejl till Miljöaktuellt.

Även i Sverige förekommer nonylfenol i slam som sprids på åkrar. Enligt en rapport från länsstyrelsen i Västra Götaland förekommer halter på mellan 1,7 och 437 milligram per kilo torkat slam.

Att ämnet hamnar i avloppsslam beror på att det används i en lång rad produkter, till exempel färg, lim, avfettningsmedel, rengöringsmedel och smörjmedel.

– Jag hoppas att Stefan Jarls film Underkastelsen ska vara en väckarklocka. Självklart får vi i oss främmande ämnen med maten om man gödslar med dem på åkrarna, säger Lena Jarlöv i ett mejl till Miljöaktuellt.

Lena Jarlöv är initiativtagare till aktionen Ren åker – Ren mat. Hon är arkitekt och har bland annat varit styrelseledamot i Svenska Naturskyddsföreningen. Hon står också bakom ett upprop nyligen mot att använda slam på åkrarna, efter att Kungsbacka kommun annonserat ut gratis avloppsslam.

”Det certifierade slammet innehåller precis samma substanser som innan det certifierades. Det är en skam att Sveriges politiker genom Miljödepartement och Naturvårdsverk uppmuntrar denna hantering som oåterkalleligt förstår åkermarken och hotar folkhälsan”, står det i uppropet.

Nonylfenol kan även spridas helt avsiktligt på åkrar genom att kemikalien förekommer i bekämpningsmedel. I EU håller ämnet dock på att fasas ut från denna användning.

– Vi har inget godkänt bekämpningsmedel idag som innehåller nonylfenol. Det finns heller inte längre några godkända bekämpningsmedel som innehåller nonylfenolderivat som bryts ner till nonylfenol, säger Henrik Sundberg på Kemikalieinspektionen.

Det bekämpningsmedlet med nonylfenol som är sist att fasas ut får inte säljas efter sista december 2009. Det får dock användas till årets slut. Medlet används för att beta sockerbetsfrön innan sådd.

Enligt Henrik Sundberg har även EU upphört att godkänna bekämpningsmedel med nonylfenol. Däremot kan kemikalien förekomma i bekämpningsmedel som används i andra länder.

Rekommendera detta till någon annan
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!
  • Yahoo! Buzz

Sorry, the comment form is closed at this time.