Oct 262009
 

Vi vill alla att vår mat skall vara hälsosam och fri från föroreningar och främmande ämnen. Detta är möjligt endast om odlingsmarken också är ren och inte förorenas av avfall.
En förening/nätverk har bildats som kallar sig “Ren Åker Ren Mat”. De skall arbeta för att både åkermark och livsmedel hålls fria från hälsofarliga ämnen, exempelvis läkemedelsrester och hormoner. Nyligen har det hållits ett möte om kadmium i Stockholm, där det framhölls att situationen är kritisk och att kadmiumspridningen måste upphöra.

Den livsmedelsgrupp som är viktig att skydda förutom våra baslivsmedel, är framför allt modersmjölkersättning och annan barnmat.

Läs mera på http://www.renakerrenmat.se

Där kan du också lämna din underskrift för den så viktiga namninsamlingen och läsa mera om detta helt ideellt projekt.


Rekommendera detta till någon annan
  • Facebook
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!
  • Yahoo! Buzz

Sorry, the comment form is closed at this time.